OSGMetrium failliet
Wat moet ik doen?

OSGMetrium heeft gisteren helaas haar faillissement bekend gemaakt. Dit betekent natuurlijk voor vele medewerkers van OSGMetrium een heel naar bericht en een zoektocht naar een nieuwe baan.

Maar wat betekent dat voor jou, als opdrachtgever?
OSGMetrium start onmiddellijk door als Helder Onderwijs en in hun persbericht geven ze aan dat: “ Wél betekent het formele faillissement van de stichting dat alle lopende contracten met klanten en leveranciers van rechtswege worden ontbonden”. Het contract dat je hebt met OSGMetrium wordt dus van rechtswege ontbonden. Je hebt dus geen contract meer met OSGMetrium.

Helder Onderwijs zal zeer binnenkort contact opnemen met alle OSGMetrium klanten met het verzoek een nieuw contract te tekenen met Helder Onderwijs. Mag dat en kan dat?

Eerst de formele, wettelijke kant van deze case. Mag een “doorstarter” (Helder Onderwijs) het contract overnemen van OSGMetrium. Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat een opdracht niet mag worden gegund aan de doorstarter. De doorstarter (Helder Onderwijs) is immers een nieuwe partij die niet mee heeft gedaan aan de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure. Het wijzigen van de contractspartij is immers een wezenlijke wijziging en wezenlijke wijzigingen moeten opnieuw worden aanbesteed. Er moet dus een nieuwe (Europese) aanbesteding worden gevolgd voordat getekend kan worden bij een nieuwe administratiekantoor.

Echter, de Aanbestedingswet 2012 (AW2012) wordt sterk aangepast per 18 april 2016. Gelden er dan andere regels? Uit de nieuwe aanbestedingswet blijkt dat er geen sprake is van een wezenlijke wijziging van de opdracht indien een nieuwe opdrachtnemer de positie van de oude opdrachtnemer inneemt en indien er sprake is van rechtsopvolging onder algemene of bijzondere titel ten gevolge van faillissement. Maar dan moet er wel aan de volgende twee voorwaarden worden voldaan:

1. De nieuwe rechtsopvolger moet voldoen aan de geschiktheidseisen
zoals opgenomen in de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure.
2. De opdracht mag niet wezenlijk worden gewijzigd.
Helder Onderwijs mag op dit moment formeel dus niet de contracten van OSGMetrium oversluiten.

De praktijk, je hebt ten slotte een administratiekantoor nodig
Je zou een beperkte “uitwerktermijn” af kunnen spreken met OSGMetrium waarbij je die termijn ondertussen gebruikt om de opdracht opnieuw aan te besteden. Je kunt ook na (laten) gaan of Helder Onderwijs voldoet aan de geschiktheidseisen zoals die waren opgenomen in je “oude” aanbestedingsdocument. Indien dit het geval is en je de opdracht niet uitbreidt, zou je anticiperend op de nieuwe wetgeving (Die dus pas van toepassing is per 18 april 2016), een overeenkomst kunnen sluiten met Helder Onderwijs. In het laatste geval, dien je er wel rekening mee te houden dat concurrenten van OSGMetrium hier niet op zitten te wachten en wellicht een kort geding zullen starten om alsnog de opdracht op de markt te krijgen. Daarnaast heeft de curator over de gang van zaken het laatste woord.

Kortom: neem geen overhaaste beslissingen en laat je niet onder druk zetten om een contract aan te gaan met Helder Onderwijs. Laat je goed adviseren over welke mogelijkheden er zijn. Contractables heeft een team specialisten in huis dat kan ondersteunen in deze wellicht moeilijke omstandigheden. Ons team bestaat uit (Europese) aanbestedingsspecialisten en subject matter experts op het gebied van administratiekantoren. Voor juridische kwesties maken wij gebruik van mevrouw mr. Karelijne van Kampen specialist in het (Europees) aanbestedingsrecht en onderwijs. Neem voor vrijblijvende informatie contact met ons op via: info@contractables.nl of 085-0212081

Contractables

Maak kennis met uw inkoopmanager. Deze professionele inkoopadviseur van Contractables ondersteunt uw onderneming met raad en daad. Achter uw persoonlijke inkoopmanager staat een sterk team van segment specialisten. Eén contactpersoon met de kennis van van een heel team;
alleen zo komt u tot de beste producten en passende diensten.

Contact
Rooiseweg 12
5481 SJ Schijndel
T: (085) 021 20 81
E: info@contractables.nl
Inlog klanten >

Contractables