Administratiekantoor:

in- of uitbesteden?

Van onderwijsadministratiekantoren, kantoren die zich richten op de personeels-/
salarisadministratie, financiële administratie en op advisering van (veelal uitsluitend) het onderwijs, wordt veel gevraagd. Schoolbesturen die aan hen hun administratie uitbesteden, vragen gedegen en tegelijkertijd flexibele dienstverlening tegen een concurrerende prijs. Europese aanbestedingen hebben de combinatie prijs-kwaliteit al een aantal jaren onder druk gezet. Gelijktijdig zijn de ICTsystemen voor administraties in het onderwijs gebruiksvriendelijker geworden en wordt de dashboardfunctie van die systemen inclusief selfservice-mogelijkheden ontwikkeld. Dit was mede de aanleiding voor een aantal schoolbesturen om voor (gedeeltelijke) insourcing van administratie te kiezen. Het faillissement begin september 2015 van OSGMetrium, tot dat moment het grootste onderwijsadministratiekantoor, heeft ertoe geleid dat veel schoolbesturen op korte termijn moe(s)ten overwegen hoe en/of door wie zij hun personeels-, salaris- en financiële administratie willen (laten) organiseren.

Schoolbesturen staan hierdoor voor vragen als: hoe kom ik tot een goede keuze voor een
administratiekantoor? Ga ik volledig uitbesteden, of slechts deels en zo ja, welk deel dan? Ga ik alles in eigen beheer nemen, of een deel insourcen, eventueel samen met collega schoolbesturen? Welke overwegingen zouden aan dit soort keuzes ten grondslag moeten liggen? En welke aanbieders (zowel full-service-kantoren als ICT-dienstverleners) zijn er eigenlijk?

Lees het volledige afwegingskader va de PO-Raad

Contact

Rooiseweg 12
5481 SJ Schijndel
T: (085) 021 20 81
E: info@contractables.nl

Inlog klanten >

Contractables